Dr. Öğr. Üyesi FATMA TÜLİN ÖZBAŞER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi FATMA TÜLİN ÖZBAŞER

T: (0282) 250 4735

M ftozbaser@nku.edu.tr

W ftozbaser.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Zootekni ve Hayvan Besleme
Ana Bilim Dalı:Zootekni
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez: Orta Anadolu Şartlarında Acıpayam Koyunlarının Bazı Verim Özellikleri
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları:
Tez: Orta Anadolu Şartlarında Acıpayam Koyunlarının Bazı Verim Özellikleri (2010)
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME / ZOOTEKNİ
2017-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZBAŞER F. T., ATASOY F., ERDEM E., Güngör İ., Fİlo güvercinlerinde (Columba livia domestica) bazı morfolojik özellikler, Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 63, pp. 171-177, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ATASOY F., YÜCEER ÖZKUL B., ÖZBAŞER F. T., Türkiye’deki Aseel horoz ve tavuklarda bazı morfolojik özellikler, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Dergisi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 56, ss. 56-62, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. YÜCEER ÖZKUL B., ÜNAL N., ÖZBAŞER F. T., Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G1 koyunlarında süt verimi ve bazı kalite özellikleri, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 55, ss. 7-17, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ATASOY F., ÖZBAŞER F. T., Anadolu’da deve yetiştiriciliği ve deve güreşleri, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 54, ss. 85-90, 2014.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
4. ÖZBAŞER F. T., ERDEM E., Biyogaz üretimi ve kullanımı, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 53, ss. 115-124, 2013.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
5. YÜCEER ÖZKUL B., Akçapınar H., ÖZBAŞER F. T., Acıpayam koyunlarında canlı ağırlık ve yapağı özellikleri, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 50, ss. 73-80, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ÖZBAŞER F. T., Akçapınar h., Orta Anadolu şartlarında Acıpayam koyunlarının bazı verim özellikleri., Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 51, ss. 1-14, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Zağar, Zerdava ve Çatalburun Köpeklerinin Morfolojik ve Genetik Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2015-01.01.2016.
2. Kırıkkale İlinde Yetiştirilen Kıl ve Halep Keçilerinin Bazı Morfolojik Özellikleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-01.01.2016.
3. Sakız x Akkaraman G1 Genotipinin Halk Elinde Yetiştiriciliği, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.08.2010-01.08.2012.
4. Orta Anadolu Şartlarında Yetiştirilen Acıpayam Koyunlarının Bazı Verim Özellikleri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2007-01.05.2008.
5. Trakya Ve Marmara Bölgesinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Bazı Güvercin Genotiplerinin Canlı Ağırlık Ve Morfolojik Özellikleri, BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.
Katıldığı Kurslar
Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama, Yer:Ankara, 13.06.2005-17.06.2005.
Aldığı Sertifikalar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası, Yer:Ankara, 12.04.2011-12.04.2011.
Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sertifikası, Yer:Ankara, 01.06.2007-02.06.2007.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
II INTERNATİONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERİNARY SCIENCES AND TECHNICS, Yer:SCOPJE MACEDONİA, 04.10.2017-08.10.2017.